เงื่อนไขการให้บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์

ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะตัดสินใจใช้บริการรับทำเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านเงื่อนไขเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ตามด้านล่างก่อน ผู้ใช้บริการที่ตกลงทำเว็บไซต์ หมายถึง ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทุกอย่างแล้ว

1. บริการและจัดทำเว็บไซต์ E-Commece
     1.1 การรับทำเว็บไซต์นี้ไม่รวมการออกแบบ Logo แต่หากต้องการแบบที่ไม่ซับซ้อน (เช่น ตัวอักษรตามชื่อเว็บ/ร้านค้า ทางเราจะจัดทำให้ฟรี ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับ Logo ที่ทางเราจัดทำให้ หากไม่ชอบ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการหาโลโก้ใหม่ด้วยตัวเองแล้วส่งให้กับทางเรา
     1.2 (premium Package) ผู้ใช้บริการต้องแจ้ง ข้อมูล หรือ Concept หรือความต้องการ ให้กับทางเราเพื่อออกแบบ Banner ป้ายโฆษณาต่างๆ
     1.3 ทีมงานจะมี Theme หน้าเว็บไซต์ให้เลือกทั้งหมด 5 รูปแบบ ให้ผู้ใช้ปรับแต่งเอา
         * กรณีไม่พอใจกับรูปแบบ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไของค์ประกอบบางอย่างได้ในหน้า หลังร้าน
         * กรณีพอใจกับรูปแบบ ผู้ใช้บริการจะต้อง Approve แบบกลับมา เพื่อยืนยันให้ทางทีมงานดำเนินการขั้นต่อไป
     1.4 ทางทีมงานจะดำเนินการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์หน้าในทุกหน้า และ Online Demo บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้ตรงกับความต้องการ
         * สามารถแก้ไขข้อความและรูปภาพหน้าในทุกหน้ารวมกัน ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ถ้าเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
         * ในระหว่างการออกแบบ ผู้ใช้บริการมีสิทธิตรวจสอบและแจ้งให้ ทีมงานทำการแก้ไข แต่ผู้ใช้บริการจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ อีเมล์ แจ้งให้ทีมงานทราบทุกครั้ง จึงจะมีผลต่อการยืนยันการแก้ไข โดยการแก้ไขต่างๆ จะแก้ไขจากแบบแรกที่ Approve เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยน Concept ใหม่ได้ และอยู่ในขอบเขตงานที่ตกลงไว้ในใบเสนอราคา (ผู้ใช้บริการควรรวบรวมความต้องการในการแก้ไขให้ชัดเจนก่อนการแจ้งแก้ไขในแต่ละครั้ง)
     1.5. การลงข้อมูล ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ ทำการติดตั้ง หน้าแรก และส่งข้อมูลมาให้ทางทีมงานครบถ้วนแล้ว ทางทีมงานจะดำเนินการให้ดังนี้
             – ออกแบบภาพแบนเนอร์ส่วนหัวรูปแบบภาพนิ่ง 1 ภาพ (หน้าแรก)
         * กรณีที่ต้องมีภาพแบนเนอร์ส่วนหัวรูปแบบภาพนิ่ง หน้าแรก มากกว่า 1 ภาพหรือหน้าใน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
             – ใส่รูปภาพ พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ เป็นตัวอย่างให้ โดยอ้างอิงข้อมูลตามที่ผู้ใช้บริการเตรียมมาเท่านั้น
             – ใส่สินค้าไม่เกิน 15 รายการ (เนื้อหาและรายละเอียดตามที่ผู้ใช้บริการเตรียมมาเท่านั้น)

2. ผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลในการทำเว็บไซต์
     2.1 ข้อมูลที่ถูกส่งมาให้ทีมงานจัดทำเว็บไซต์ จะเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ
     2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางบริษัทภายใน 15 วัน นับจากวันลงชื่อสัญญา โดยข้อมูลต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบ Word, Excel  ไฟล์ภาพ JPEG, PNG, PSD และอื่นๆ ที่สามารถ copy ออกมาใช้งานได้ โดยแยกข้อมูลให้เป็นของแต่ละหน้าเมนูและตามหัวข้อนั้นๆ ให้ชัดเจน
     2.3 รูปภาพ และ ข้อมูลที่ ลูกค้าส่งมาจะต้องเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของลูกค้าเท่านั้น ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวหากรูปภาพ ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
     2.4 ข้อมูล “ไฟล์” ที่ประกอบเป็นเว็บไซต์, รูปภาพ, การออกแบบดีไซน์ ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของ ะ้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำซ้ำ จำหน่าย , แจกจ่าย ในเชิงพานิชย์ ได้
     2.5 ไฟล์ต่างๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ thaicybertech.com ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้ได้เพียงเว็บไซต์เท่านั้น