รวม Windows 10 Keyboard shortcut

เมื่อใช้งาน Windows 10 บางท่านพบปัญหาว่าการคลิกไปหาคำสั่งบางอย่างในแถบเมนูอาจจะดูยุ่งยากไป ทางเลือกอีกอย่างที่นิยมใช้กับคือการกด Shortcut บนคีย์บอร์ด ที่ช่วยให้สามารถเรียกใช้คำสั้งได้ง่ายขึ้น  ซึ่งแทบจะทุกคนก็ใช้กันอยู่เป็นประจำเช่น Ctrl + C , Ctrl + V  แต่ก็ยังมีอีกมากที่ผู้ใช้งานยังไม่ทราบ  มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
Ctrl + X ตัดรายการที่เลือก
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert) คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert) วางรายการที่เลือก
Ctrl + Z ยกเลิกการดำเนินการ
Alt + Tab สลับไปมาระหว่างแอปที่เปิดอยู่
Alt + F4 ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากแอปที่ใช้งานอยู่
แป้นโลโก้ Windows  + L ล็อกพีซีของคุณ
แป้นโลโก้ Windows  + D แสดงและซ่อนเดสก์ท็อป
F2 เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก
F3 ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน File Explorer
F4 แสดงรายการในแถบที่อยู่ใน File Explorer
F5 รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F6 เลื่อนวนรอบส่วนต่างๆ ของหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
F10 เปิดใช้งานแถบเมนูในแอปที่ใช้งานอยู่
Alt + F8 แสดงรหัสผ่านของคุณบนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้
Alt + Esc เลื่อนวนรอบรายการตามลำดับของรายการที่ถูกเปิด
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ดำเนินการตามคำสั่งสำหรับตัวอักษรนั้น
Alt + Enter แสดงคุณสมบัติสำหรับรายการที่เลือก
Alt + Spacebar เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Alt + ลูกศรซ้าย ย้อนกลับ
Alt + ลูกศรขวา ไปข้างหน้า
Alt + Page Up ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ
Alt + Page Down ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ
Ctrl + F4 ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในแอปแบบเต็มหน้าจอ และช่วยให้คุณเปิดหลายเอกสารในเวลาเดียวกัน)
Ctrl + A เลือกทุกรายการในเอกสารหรือหน้าต่าง
Ctrl + D (หรือ Delete) ลบรายการที่เลือก และย้ายไปที่ถังรีไซเคิล
Ctrl + R (หรือ F5) รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Y ทำซ้ำการดำเนินการ
Ctrl + ลูกศรขวา ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป
Ctrl + ลูกศรซ้าย ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลง ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป
Ctrl + ลูกศรขึ้น ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้า
Ctrl + Alt + Tab ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับระหว่างแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด
Alt + Shift + แป้นลูกศร เมื่อกลุ่มหรือไทล์อยู่ในโฟกัสบนเมนูเริ่มต้น ย้ายกลุ่มหรือไทล์ไปในทิศทางที่ระบุ
Ctrl + Shift + แป้นลูกศร เมื่อไทล์อยู่ในโฟกัสบนเมนูเริ่มต้น ให้ย้ายไปยังไทล์อื่นเพื่อสร้างโฟลเดอร์
Ctrl + แป้นลูกศร ปรับขนาดเมนูเริ่มต้นเมื่อเมนูเปิดอยู่
Ctrl + แป้นลูกศร (เพื่อย้ายไปยังรายการ) + Spacebar เลือกรายการเฉพะหลายรายการในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศร เลือกกลุ่มข้อความ
Ctrl + Esc เปิด เริ่มต้น
Ctrl + Shift + Esc เปิดตัวจัดการงาน
Ctrl + Shift สลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อมีหลายรูปแบบแป้นพิมพ์พร้อมใช้งาน
Ctrl + Spacebar เปิด หรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ภาษาจีน
Shift + F10 แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก
Shift พร้อมแป้นลูกศร เลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่าง หรือบนเดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความในเอกสาร
Shift + Delete ลบรายการที่เลือกโดยไม่ต้องย้ายไปถังรีไซเคิลก่อน
ลูกศรขวา เปิดเมนูถัดไปทางด้านขวา หรือเปิดเมนูย่อย
ลูกศรซ้าย เปิดเมนูถัดไปทางด้านซ้าย หรือปิดเมนูย่อย
Esc หยุดหรือออกจากงานปัจจุบัน

แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้กับปุ่ม Windows

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windows  เปิดหรือปิด เริ่มต้น
แป้นโลโก้ Windows  + A เปิด ศูนย์ปฏิบัติการ
แป้นโลโก้ Windows  + B ตั้งโฟกัสในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows  + C
เปิด Cortana ในโหมดฟัง

หมายเหตุ

  • ทางลัดนี้ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นอยู่ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > Cortana และเปิดใช้งานแป้นสลับภายใต้ ให้ Cortana ฟังคำสั่งของฉันเมื่อฉันกดแป้นโลโก้ Windows + C
  • Cortana จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาคเท่านั้น และคุณลักษณะบางประการของ Cortana อาจไม่พร้อมใช้งานในบางพื้นที่ หาก Cortana ไม่พร้อมใช้งานหรือปิดอยู่ คุณยังสามารถใช้ การค้นหา ได้
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + C เปิดเมนูชุดทางลัด
แป้นโลโก้ Windows  + D แสดงและซ่อนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  + Alt + D แสดงและซ่อนวันที่และเวลาบนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  + E เปิด File Explorer
แป้นโลโก้ Windows  + F เปิดฮับคำติชมและถ่ายภาพสกรีนช็อต
แป้นโลโก้ Windows  + G เปิดแถบเกมเมื่อมีการเปิดเกม
แป้นโลโก้ Windows  + H เริ่มการเขียนตามคำบอก
แป้นโลโก้ Windows  + I เปิดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows  + J  ตั้งโฟกัสไปที่เคล็ดลับ Windows หากมีให้ใช้งาน

นำโฟกัสไปเคล็ดลับ เมื่อเคล็ดลับ Windows ปรากฏขึ้น  การกดแป้นพิมพ์ลัดอีกครั้งเพื่อจะนำโฟกัสไปยังองค์ประกอบบนหน้าจอที่ตรึงเคล็ดลับ Windows ไว้

แป้นโลโก้ Windows  + K เปิดการดำเนินการด่วนการเชื่อมต่อ
แป้นโลโก้ Windows  + L ล็อกพีซีของคุณหรือสลับบัญชี
แป้นโลโก้ Windows  + M ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows  + O ล็อกการวางแนวอุปกรณ์
แป้นโลโก้ Windows  + P เลือกโหมดแสดงการนำเสนอ
แป้นโลโก้ Windows  + R เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
แป้นโลโก้ Windows  + S เปิด ค้นหา
แป้นโลโก้ Windows  + T เลื่อนวนรอบแอปบนแถบงาน
แป้นโลโก้ Windows  + U เปิด ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
แป้นโลโก้ Windows  + V เลื่อนวนรอบการแจ้งเตือน
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + V เลื่อนวนรอบการแจ้งเตือนในลำดับย้อนกลับ
แป้นโลโก้ Windows  + X เปิดเมนูลิงค์ด่วน
แป้นโลโก้ Windows  + Y สลับการป้อนข้อมูลระหว่างความเป็นจริงผสมและเดสก์ท็อปของคุณ
แป้นโลโก้ Windows  + Z แสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานในแอปในโหมดเต็มหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายมหัพภาค (.) หรือเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) เปิดแผงอีโมจิ
แป้นโลโก้ Windows  + จุลภาค (,) Peek ที่เดสก์ท็อปชั่วคราว
แป้นโลโก้ Windows  + Pause แสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติระบบ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + F ค้นหาพีซี (ถ้าคุณอยู่บนเครือข่าย)
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + M คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดบนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  + หมายเลข เปิดเดสก์ท็อป และเริ่มต้นแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข ถ้าแอปกำลังทำงานอยู่ ให้สลับไปยังแอปนั้น
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + หมายเลข เปิดเดสก์ท็อป และเริ่มต้นอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + หมายเลข เปิดเดสก์ท็อป และสลับไปยังหน้าต่างที่ใช้งานล่าสุดของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข
แป้นโลโก้ Windows  + Alt + หมายเลข เปิดเดสก์ท็อป และเปิดรายการทางลัดสำหรับแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Shift + หมายเลข เปิดเดสก์ท็อป และเปิดอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดบนแถบงานในฐานะผู้ดูแล
แป้นโลโก้ Windows  + Tab เปิดมุมมองงาน
แป้นโลโก้ Windows  + ลูกศรขึ้น ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows  + ลูกศรลง ลบแอปปัจจุบันออกจากหน้าจอ หรือย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows  + ลูกศรซ้าย ขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปทางด้านซ้ายของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows  + ลูกศรขวา ขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปทางด้านขวาของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows  + Home ย่อเล็กสุดทั้งหมดยกเว้นหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ (คืนค่าหน้าต่างทั้งหมดบนเส้นขีดที่สอง)
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรขึ้น ยืดหน้าต่างเดสก์ท็อปไปยังด้านบนและล่างของหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรลง คืนค่า/ย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่เล็กสุดในแนวตั้ง โดยคงความกว้างไว้เท่าเดิม
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวา ย้ายแอปหรือหน้าต่างในเดสก์ท็อปจากหน้าจอหนึ่งไปอีกหน้าจอหนึ่ง
แป้นโลโก้ Windows  + Spacebar สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าและรูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Spacebar เปลี่ยนเป็นการป้อนข้อมูลที่เลือกก่อนหน้านี้
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Enter เปิดโปรแกรมผู้บรรยาย
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) เปิดแว่นขยาย
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายทับ (/) เริ่มต้นการแปลง IME กลับ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + V เปิด Shoulder Taps

แป้นพิมพ์ลัดของ File Explorer

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
Alt + D เลือกแถบที่อยู่
Ctrl + E เลือกกล่องค้นหา
Ctrl + F เลือกกล่องค้นหา
Ctrl + N เปิดหน้าต่างใหม่
Ctrl + W ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + ล้อเลื่อนของเมาส์ เปลี่ยนขนาดและลักษณะที่ปรากฏของไอคอนไฟล์และโฟลเดอร์
Ctrl + Shift + E แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือก
Ctrl + Shift + N สร้างโฟลเดอร์ใหม่
Num Lock + เครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ใต้โฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายบวก (+) แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายลบ (-) ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก
Alt + P แสดงแผงการแสดงตัวอย่าง
Alt + Enter เปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ สำหรับรายการที่เลือก
Alt + ลูกศรขวา ดูโฟลเดอร์ถัดไป
Alt + ลูกศรขึ้น ดูโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์นั้นอยู่
Alt + ลูกศรซ้าย ดูโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้
Backspace ดูโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้
ลูกศรขวา แสดงการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกยุบ) หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยแรก
ลูกศรซ้าย ยุบการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกขยาย) หรือเลือกโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์นั้นอยู่
End แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Home แสดงด้านบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F11 ขยาย หรือย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ใหญ่สุดหรือเล็กสุด

ที่มา >> https://support.microsoft.com/th-th/help/12445/windows-keyboard-shortcuts