Windows 10 ถูกใช้งานในองค์กรแล้วกว่า 200 ล้านเครื่อง แต่ก็มีอีกเยอะที่ยังไม่ได้อัพ

ในงาน Build 2018 ที่ผ่านไปแล้วนั้น Microsoft ประกาศว่ามีผู้ใช้งาน Windows 10 แล้วกว่า 200 ล้านเครื่อง แต่ก็ยังมีอีกมากที่ใช้งาน OS เวอร์ชั่นอื่นโดยเฉพาะ Windows 7 ที่กำลังจะสิ้นสุดการสนับสนุนจาก Microsoft ในปี 2020

ทาง Microsoft ได้ให้ตัวเลขว่าผู้ใช้งาน Windows 10 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 79%  ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการระบุว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้งาน Windows 10 แล้วกว่า 700 ล้านอุปกรณ์

แม้ว่า Windows 7 กำลังจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ในอีกไม่ถึง 2 ปีข้างหน้า  แต่สำหรับคนที่ใช้งานอยู่จนถึงเวลานั้นก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ (เหมือนปัจจุบันที่ยังมีคนใช้งาน Windows XP อยู่)  แต่ก็ต้องเสี่ยงกับความปลอดภัยที่มากขึ้น เมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่ง เพราะไม่มีแพ็ทความปลอดภัยให้อัพเดทแล้ว

 

ที่มา >> https://www.computerworld.com/article/3270953/microsoft-windows/microsoft-200m-now-use-windows-10-in-the-enterprise.html