Twitter ประกาศนำระบบ universal two-factor (U2F) มาใช้งาน เพื่อป้องกันสแปม และฟิชชิ่ง

ฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้มากขึ้นด้วยการใช้ U2F ( universal two-factor )เพื่อยืนยันการเข้าระบบแทนที่การ Login แบบเดิมที่สามารถดักจับข้อมูลรหัสผ่านได้ ผู้ใช้เดิมจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จากการตั้งค่าโดยเชื่อมโยงกับอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ และสำหรับผู้ใช้ใหม่ทาง Twitter อาจจะเข้มงวดมากขึ้นในการสมัครใช้บริการ

ตัวอย่างง่ายๆ ที่ระบบนี้มีความปลอดภัยมากกว่าเดิมเช่นเมื่อเหยือถูกฟิชชิ่งเมลหลอกให้ใส่รหัสผ่านหน้าเว็บปลอม เมื่อได้รหัสไปแล้วก็จะยังไม่สามารถเข้าบัญชีเหยือได้อยู่ดี เนื่องจากต้องทำการยืนยันจากรหัสที่ได้จาก Twitter ที่ส่งมายังอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ก่อน

การปรับปรุงครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงความปลอดภัยของ Twitter หลังจากที่มีรายงานก่อนหน้าถึงปัญหาข้อมูลรหัสผ่านผู้ใช้รั่วไหลและได้แจ้งให้ผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 330 ล้านบัญชีเปลี่ยนรหัสผ่าน ทาง Twitter กล่าวว่าการปรับปรุงครั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยของ Twitter ให้มากขึ้นและจะพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้นไปอีก

 

 

ที่มา >>  scmagazine

ใส่ความเห็น