Google กำลังพัฒนา reCAPTCHA 3 ให้ฉลาดขึ้น

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเคยเจอกับการตรวจสอบความปลอดภัยในแบบ reCAPTCHA  ระบบนี้ถูกคิดค้นโดยโดยมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน วิทยาเขตพิทส์เบอร์ก แรกเริ่มถูกใช้สำหรับแปลงภาพให้อยู่ในรูปแบบตัวหนังสือดิจิตอล แต่ก็ใช้สำหรับป้องกัน bot (โปรแกรมอัตโนมัติ) ไปพร้อมๆ กัน ในปี 2009 ก็ถูกซื้อโดย Google

                             ภาพตัวอย่าง reCAPTCHA

Google ได้ปรับปรุงเทคโนโลยีมาเรื่อยๆ สังเกตได้ว่าหลังๆ มานี้ จะใช้เป็นรูปแบบการกดเลือกภาพแทนการใส่ตัวอักษร สำหรับเวอร์ชั่น 3 google ปรับปรุงให้มีการโต๋ตอบกับผู้ใช้มากขึ้นและจะใช้ User Scores แทนแบบเดิม

ระบบนี้จะตรวจสอบการใช้งานของการใช้เมาส์ซึ่งคนปกติกับ bot คงลากเมาส์ไม่มีกัน ปัจจุบันยังอยู่ในการทดสอบช่วงสุดท้ายเชื่อว่าไม่นานทาง google จะนำมาใช้งาน

 

ที่มา >> techspot